Mostly landscape and cityscape paintings. For a tag cloud of the painters see bottom of the page. Because the tag cloud allows only 45 names, all the painters are are included in the category list at bottom of the page.

Archive for September, 2011

Abraham Teerlink – Rijksmuseum SK-A-1145. De waterval van Tivoli (1824)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 101 x 141 cm. Inscriptions: signatuur en datum: Teerlink F. Romae 1824. Nr.: SK-A-1145. Source: http://www.rijksmuseum.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=SK-A-1145&lang=en.

Italiaans landschap met een gezicht op de watervallen van Tivoli. Het dorp en de tempel van Vesta zijn zichtbaar bovenop de heuvel, links op de voorgrond is een groep boeren bezig met het plukken van druiven. Pendant van SK-A-1144 (http://www.rijksmuseum.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=SK-A-1145&lang=en).


Thomas Jones – National Gallery (London) NG6544. A Wall in Naples (c. 1782)

Materials: Oil on paper laid on canvas. Dimensions: 11.4 x 16 cm. Acquisition date: 1993. Nr: NG6544. Source: http://www.spamula.net/blog/i07/jones4.jpg

The subject is a wall, pitted with scaffolding holes and apparently stained with the passage of water to the left of the balcony.

It is one of a series of remarkable and original plein-air oil sketches on paper, produced by Jones while living in Naples. Like his other views, it has the appearance of an image observed and recorded from the window or roof of his lodgings. Although the French artist Claude-Joseph Vernet advocated making direct compositional sketches in the open air, for an 18th-century artist to entirely dispense with the usual compositional props of the conventional classical landscape was highly unusual. In doing so, Jones introduced new possibilities for landscape depiction, which would be thoroughly explored and developed in the following century (http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/thomas-jones-a-wall-in-naples).


Meindert Hobbema – Musée du Louvre 1342. La Forêt de chênes/Oak Forest (c. 1660)

Materials: ? Dimensions: 60 x 80 cm. Nr.: Inv. 1342. Acquis sur le marché de l’art anglais (Nieuwenhuis), Londres, 1850. Source: http://www.flickr.com/photos/havala/4080171097/


Jan van Goyen – Mauritshuis 838. Gezicht over de Rijn naar de Eltense berg (1653)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 81 x 152 cm. Nr.: 838. Source: http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/MAU01:0838


Josephus Augustus Knip – Rijksmuseum SK-A-1058. De golf van Napels met op de achtergrond het eiland Ischia (1818)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 90 x 109 cm. Inscriptions: signatuur en datum: J.A. Knip 1818. Nr.: SK-A-1058. Source: http://www.rijksmuseum.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=SK-A-1058&lang=en

Italiaans landschap bij Napels, op de achtergrond de Golf van Napels en het eiland Ischia met de vulkaan Epomeo. Op de voorgrond de ruïnes van een Romeins aquaduct. Rechts een weg geplaveid met grote stenen, op de achtergrond een klooster op een heuveltop. Op de weg staat een priester bij een man met twee honden (http://www.rijksmuseum.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=SK-A-1058&lang=en).


Meindert Hobbema – National Gallery (London) NG2571. A Road winding past Cottages (c. 1667-1668)

Materials: oil on oak. Dimensions: 61.3 x 84.5 cm. Acquisition: Salting Bequest, 1910. Nr.: NG2751. Source: http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/paintings/a-road-winding-past-cottages-114125

The composition of this picture is characteristic of Hobbema’s landscapes: a forest scene with a view towards a clearing in the middle distance illuminated by strong sunlight, a picturesque farm building and prominent figures. It was probably painted at about the same time as Hobbema’s ‘Woody Landscape with a Lady and a Gentleman on Horseback’ of 1667 (Cambridge, Fitzwilliam Museum) and ‘Woody Landscape with Travellers and Beggars’ of 1668 (London, Royal Collection) (http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/meindert-hobbema-a-road-winding-past-cottages).


Christoffer Wilhelm Eckersberg – Thorvaldsens Museum B405. Det indre af Colosseum i Rom (1813-1816)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 32 x 25.5 cm. Source: http://www.koldinghus.dk/Files/Billeder/Udstillinger/2008/Ruiner/EckersbergColosseum1813-17.jpg

Som mange europæiske kunstnere igennem tiderne rejste den danske maler C. W. Eckersberg i 1813 til Rom for at studere byens berømte kunstværker og bygninger. Ligesom mange i dag valfarter til Rom for at opleve bygningsværker som Colosseum, var det antikke amfiteater også et populært motiv på Eckersbergs tid. I romertiden blev her opført gladiatorkampe og kampe med vilde dyr.

Flere kristne elementer i maleriet, såsom et kristent kors, to altre samt en knælende, bedende person, viser Colosseums senere funktion. Den katolsk-kristne pave havde i 1744 fredet Colosseum og indviet det til minde om de tidlige kristne, der havde lidt døden under kampene i amfiteateret.

Eckersbergs maleri viser Colosseum på en utraditionel måde. Frem for at skildre Colosseums ydre i sin storhed og helhed, som kunstnere i tidligere tider ville have gjort det, har han kun malet et udsnit af bygningens indre. Den danske maler skildrede flere af Roms bygninger fra utraditionelle vinkler. Det er med til at give hans malerier et mere virkelighedsnært udtryk.

Det virkelighedsnære udtryk skyldes også, at Eckersberg i Rom fulgte en international trend. Som så mange andre kunstnere begyndte han her at male sine billeder i det fri og direkte foran motivet. Han både påbegyndte og afsluttede sine malerier på stedet frem for at male dem færdige hjemme i atelieret, som han havde lært på kunstakademiet.

Maleriet bærer netop præg af, at Eckersberg har malet det direkte foran motivet og har iagttaget stedet meget nøjagtigt. Alt er malet med stor præcision i farver, former og linjer. Han har særligt gjort noget ud af at fange det karakteristiske sydlandske lys og skyggeeffekterne på den støvede jord.

Metoden med at male i det fri og i en virkelighedstro stil med klare farver og naturligt lys introducerede Eckersberg senere i det danske guldaldermaleri . Han blev professor og underviser på Det Kgl. Danske Kunstakademi i København og fik derfor en stor indflydelse på en yngre generation af danske malere (http://tilbygningen.dk/arkivet/artikel/238).


Allaert van Everdingen – Mauritshuis 953. Gezicht op kasteel Montjardin (c. 1660-1670)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 73 x 95.5 cm. Nr.: 953. Source: http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/MAU01:0953


Claude-Joseph Vernet – National Gallery (London). A Landscape at Sunset (1773)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 114.5 x 163.5 cm. Inscriptions: signed, dated. Acquisition: Acquired with a donation from the American Friends of the National Gallery, London, made possible by a gift from David H. Koch, 2004. Nr.: NG6600. Source: https://picasaweb.google.com/108283180998527459555/120NationalGalleryOfLondonSet2#553565189388217

‘A Landscape at Sunset’ shows a port bathed in glowing evening sunshine. The mood is one of serenity, yet the painting is full of details of activities and the effects of light are rendered with breathtaking delicacy.

Vernet was renowned for pairs of paintings showing contrasting states of nature and his works were especially sought-after by British collectors in the 18th-century. This painting and its pendant, ‘A Shipwreck in Stormy Seas’ are now the only such pair to be found in a British public collection. The pair originally belonged to the celebrated Englishman Clive of India, who bought them from Vernet in 1773. They are acknowledged as being two of Vernet’s greatest marine pictures (http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/claude-joseph-vernet-a-landscape-at-sunset).


Andreas Schelfhout – Rademakers collection RC01:RC038 (paneel). Duits landschap met ruïne/German landscape with ruin (1844)

Materials: oil on panel. Dimensions: 50 x 40 cm. Nr.: RC01:RC038 (paneel). Source: http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/RC01:RC038


Jan Wijnants – Mauritshuis 213. Duinlandschap met een weg (1675)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 77.2 x 101.5 cm. Nr: 213. Source: http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/MAU01:0213


Jacob van Ruisdael – Amsterdam Museum SA 38217. Het Huis Kostverloren aan de Amstel/ A View of Kostverloren Castle (1660-1682)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 63 x 75.5 cm. Inscriptions: monogram linksonder: JR als monogram. Acquisition date: 1981. Nr.: SA 38217 Source: http://collectie.ahm.nl/advanced/detail.aspx?parentpriref=#

Origin: Mogelijk verzameling Antoni Bierens te Amsterdam, veiling 20 juli 1717; verzameling Sir Thomas Beauchamp Proctor, Langley Hall, Norfolk 1815; verzameling Sir Ivor Beauchmap Proctor; verzameling Sir Christopher Beauchamp Proctor; veiling Christie’s, London, 12 december 1980, nr. 108; aankoop bij kunsthandel Robert Noortman Gallery, Hulsberg/Londen, 1981

Afbeeldingen van bekende ruïnes komen vanaf het begin van de zeventiende eeuw regelmatig voor in prentreeksen, als plekken waar men kon genieten van het buitenleven. De ruïne was daarnaast een gangbaar thema in het werk van de italianisanten, die jaren na hun terugkeer in de Republiek Italiaanse landschappen bleven schilderen. De schilderachtigheid van de ruïne van het huis Kostverloren oefende grote aantrekkingskracht uit op kunstenaars, die het als dankbaar motief in hun werk hebben opgenomen. Kostverloren, ook wel Ruysschenstein genaamd, lag aan de bocht in de Amstel, ten zuiden van de uitspanning Het Kalfje. Volgens de overlevering is het gebouwd omstreeks 1500, mogelijk als uitbreiding van een reeds bestaande woontoren. Kostverloren zou zijn naam te danken hebben aan de steeds terugkerende kosten ter bestrijding van de verzakkingen in de drassige Amsteloever. Tussen 1659 en 1664 vond een gedeeltelijke sloop plaats, waarna het huis weer is opgetrokken. Begin 18de eeuw is het opnieuw grondig verbouwd. In 1822 werd het huis gesloopt. Vanaf het begin van de zeventiende eeuw is Kostverloren veelvuldig in beeld gebracht. Zo komt het huis voor op prenten van Simon Frisius en Claes Jansz Visscher en figureert het een aantal malen op tekeningen en etsen van Rembrandt. Het hoogtepunt in de iconografie van Kostverloren ligt in het derde kwart van de eeuw, toen Jacob van Ruisdael, Jan van Kessel en Meindert Hobbema het gebouw vanuit verschillende hoeken hebben geportretteerd. Sommige van deze tekeningen en de erop gebaseerde schilderijen geven het huis weer vóór de gedeeltelijke sloop van na 7 maart 1659. Dat is de eerst mogelijke datum waarop de toenmalige eigenaren, de vijf erfgenamen van Simon de Rijck (1565 – 1652), schepen en raad van Amsterdam, toestemming kunnen hebben gekregen voor de herbouw. De grootscheepse renovatie was waarschijnlijk noodzakelijk geworden omdat door intensieve molenbemaling het grondwaterpeil van de aangrenzende Middelpolder was gezakt, waardoor de paalfundering van Kostverloren, aan de lucht was blootgesteld. In het request van de eigenaren is daarom sprake van het voornemen om de fundering anderhalve voet te verlagen. Een andere groep tekeningen en schilderijen laat Kostverloren zien na aanvang van de sloopwerkzaamheden en vóór de herbouw. Tot deze groep behoort ons schilderij. Het uitzicht op het onttakelde gebouw is vanuit het zuidwesten. Gezien vanaf het standpunt van de toeschouwer ligt de Amstel voorbij het huis en stroomt ongeveer parallel aan het beeldvlak. Tegen de toren is een ladder geplaatst, een te mager aanknopingspunt om de voorstelling te kunnen interpreteren als de eerste fase van de reconstructie van Kostverloren. Hooguit voeren de twee heren naast de ladder een inspectie uit en bespreken zij de voortgang van het project. Het schilderij laat evenwel geen twijfel bestaan over de stand van zaken. De palen waarop de bakstenen onderbouw rust, steken namelijk nog steeds enkele decimeters boven het water uit: de belangrijkste oorzaak van de problemen. Dit houdt in dat er eerst nog flink gesloopt zal moeten worden voordat men aan de herbouw zal kunnen beginnen. De twee werklieden in de buurt van de toren, van wie er een juist een balk afvoert, zullen dan ook slopers zijn. Het bruggetje links is wellicht een noodbrug ten behoeve van de werkzaamheden. De reguliere ophaalbrug wordt door de toren aan het zicht onttrokken. De drie baders rechts zijn misschien werklui die zich verfrissen tijdens een zware dag. Een andere weergave van de ruïne door Ruisdael toont Kostverloren vanuit het zuiden; hiervan bestaat zowel een schilderij als een uitgewerkte tekening. Dezelfde compositie komt tevens voor bij Hobbema en Van Kessel, van wie de laatste zijn gezicht op Kostverloren in 1664 dateerde. Dit jaartal kan zeer goed op ons schilderij van toepassing zijn, aangezien het huis in een vergelijkbare onttakelde toestand is weergegeven. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de drie kunstenaars er in of kort vóór 1664 gezamenlijk op uit zijn getrokken om het gebouw in ruïneuze toestand vast te leggen. Niets wijst erop dat Ruisdael zijn Ruïne van Huis Kostverloren in opdracht heeft geschilderd. De eigenaars van het landgoed zullen eerder interesse hebben gehad in een gezicht op Kostverloren ná de reconstructie. De ruïneuze toestand van de buitenplaats heeft sommige auteurs ertoe gebracht om in het werk een moralistische lading te vermoeden. Zo is gespeculeerd over een verwijzing naar de ijdelheid van de menselijke activiteit, in dit geval de zinloosheid van het bouwen op een te slappe oever. Daar kan tegenin worden gebracht dat de tamelijk natuurgetrouwe portrettering van Kostverloren minder uitnodigt tot het zoeken naar verborgen betekenissen dan de latere ruïne-voorstellingen van de Joodse begraafplaats te Ouderkerk, luttele mijlen gelegen ten zuiden van Huis Kostverloren, waarbij de werkelijkheid aanzienlijk is gedramatiseerd. Overigens heeft Ruisdael ook vóór 1664 enkele bestaande ruïnes geschilderd, die qua plaatsing in de compositie te vergelijken zijn met het monumentale Kostverloren en evenmin nopen tot vergaande interpretaties. Lang nadat Ruisdael zijn schilderij maakte, nam Abraham Rademaker (1675 – 1735) de compositie over in een prent uit 1725, getiteld: ‘Kostverloren in zyn Ruwine’ (http://collectie.ahm.nl/advanced/detail.aspx?parentpriref=#).


Pieter Rudolph Kleijn – Rijksmuseum SK-A-645. Gezicht op de vlakte van Montmorency bij St Leu (1808)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 87 x 129 cm. Inscriptions: signatuur en datum: P.R. Kleyn 1808.

Heuvelachtig landschap, rechts op de voorgrond een kunstenaar met een map onder de arm en een klein meisje aan de hand bij een bedelaar op krukken onder een boom Source: http://www.rijksmuseum.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=SK-A-645&lang=en).


Jan Both – National Gallery (London) NG1917. A Rocky Landscape with an Ox-cart (c. 1640-1645)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 120.5 x 160.5 cm. Inscriptions: signed. Acquisition: Bequeathed by Lord Cheylesmore, 1902. Nr.: NG1917. Source: http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/paintings/a-rocky-landscape-with-an-ox-cart-114129

The painting is a characteristic example of the new type of large-scale ‘Italianate’ landscape introduced by Both in Holland in the 1640s. The view is not that of a flat Dutch landscape, even one with hills shown in the distance, but a prospect from the side of a rocky hill with a sunlit plain in the background. The light falls brightly from the right and in the shadowed foreground a prominent tree is silhouetted against the sky. The effect is one that Both would have seen in the early landscapes of Claude, like ‘Landscape with a Goatherd and Goats’ in the National Gallery (http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/jan-both-a-rocky-landscape-with-an-ox-cart).


Willem Bodeman – Rademakers collection RC01:RC027 (doek). Italianate landscape/ Italiniserend landschap (1847)

Materials: oil on canvas. Nr.: RC01:RC027 (doek). Source: http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/RC01:RC027/


Jacob van Ruisdael – Mauritshuis 153. Kapel bij een waterval (1670)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 69 x 53.3 cm. Nr.: 153. Source: http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/MAU01:0153


Jacob van Ruisdael – National Gallery (London) NG2561. An Extensive Landscape with Ruins (probably 1665-1675)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 34 x 40 cm. Inscriptions: signed. Acquisition: Salting Bequest, 1910. Nr.: NG2561. Source: http://static.bbci.co.uk/arts/yourpaintings/images/paintings/ng/large/ng_ng_ng2561_large.jpg

This is a smaller version of ‘Landscape with Ruined Castle and Church’, which is also in the National Gallery’s Collection. It is an independent painting rather than a preparatory sketch for the larger picture. Three versions of the same view, or part of it, are known. It was probably painted in the second half of the 1660s or the early 1670s. Attempts at identifying the church in the distance have so far been unconvincing (http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/jacob-van-ruisdael-an-extensive-landscape-with-ruins).


Jacob van Ruisdael – National Gallery (London) NG987. A Torrent in a Mountainous Landscape (after 1665-1670)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 122 x 130 cm. Inscriptions: Signed. Acquisition: Wynn Ellis Bequest, 1876. Nr.: NG987. Source: http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/paintings/a-torrent-in-a-mountainous-landscape-114169

Though signed and traditionally ascribed to Ruisdael, the picture has sometimes been attributed to Jan (Johan) van Kessel (1641 – 1680) who was probably a pupil of Ruisdael. Recently it has been argued that the painting is in fact by Ruisdael himself, and the signature authentic. It is very similar to other waterfalls by Ruisdael of the late 1660s (http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/jacob-van-ruisdael-a-torrent-in-a-mountainous-landscape).


Andreas Schelfhout – Rademakers collection RC01:RC039 (paneel). Zomers panorama/Summer panorama (?, 1817-1870)

Materials: oil on panel. Dimensions: 47 x 66. Nr. RC01:RC039 (paneel). Source: http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/RC01:RC039/


Jacob van Ruysdael – Rijksmuseum SK-A-1525. Landschap met herder en vee (1665)

Materials: oil on panel. Dimensions: 80 x 107 cm. Inscriptions: signatuur en datum: JVR 1665. Acquisition date: 1890. Nr.: SK-A-1525. Source: http://www.rijksmuseum.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=SK-A-1525&lang=en

Landschap met een herder rustend in een weiland temidden van zijn vee. Op de voorgrond drinkt een schaap uit een plas, links bomen en boomstammen. In de verte een bleekveld langs een landweg (http://www.rijksmuseum.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=SK-A-1525&lang=en).


Frederik Marinus Kruseman – Rademakers collection RC01:RC032 (paneel). Zomerlandschap met vissersbootje op vijver/Summer landscape with boat on a pond (1860)

Materials: oil on panel. Dimensions: 46 x 61 cm. Nr.: RC01:RC032 (paneel). http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/RC01:RC032/


Jacob van Ruisdael – National Gallery (London) NG990. A Landscape with a Ruined Castle and a Church (c. 1665-1670)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 109 x 146 cm. Inscriptions: Signed. Acquisition: Wynn Ellis Bequest, 1876. Nr.: NG990. Source: http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/paintings/a-landscape-with-a-ruined-castle-and-a-church-114027

The painting is one of the most famous of van Ruisdael’s landscapes, and probably dates from the late 1660s. The composition apparently pleased the painter as well as his patrons, and is known in several smaller-scale versions, including ‘An Extensive Landscape with Ruins’, which is also in the Gallery.

The scene is a sombre one, though not melancholy in its effect, and centres upon the ray of sunshine that lights up the fields in the middle distance. The clouds are banked towards each side of the composition, and diagonals, interrupted by the vertical thrust of the church spire and the ruined castle turret, lead from the foreground to the centre. The two figures to the left, probably painted by Adriaen van der Velde, give a human scale to the painting. While it is not possible to identify a precise location, the composition may have been loosely based on the landscape around the Dutch town of Haarlem (http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/jacob-van-ruisdael-a-landscape-with-a-ruined-castle-and-a-church).


Jan van Huysum – Rijksmuseum SK-A-185. Arcadisch landschap met vissers (1700-1749)

Materials: oil on copper. Dimensions: 57 x 68 cm. Inscriptions: signatuur: Jan Van Huysum fecit. Acquisition date: 1809. Nr.: SK-A185. Source: http://www.rijksmuseum.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=SK-A-185&lang=en

Documentatie
Een Koninklijk Museum : Lodewijk Napoleon en het Rijksmuseum 1806-1810, cat.nr. 99

Arcadisch landschap, op de voorgrond enkele vissers aan de rand van een meer. Rechts klassieke tempels, meer naar achteren een stad of tempelcomplex. Links een herder met zijn kudde schapen. Pendant van SK-A-186 (http://www.rijksmuseum.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=SK-A-185&lang=en).


Martín Rico y Ortega – Museo del Prado P02623. La Torre de las Damas en la Alhambra de Granada (1871)


Materials: oil on canvas. Dimensions: 63.5 x 40 cm. Aquisition: Legado Ramón de Errazu, 1904. Source: www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on…

En 1870, Rico se trasladó a Granada y pintó la Torre de las Damas, una de las construcciones más identificativas de la muralla de la Alambra tomada al mediodía en un soleado día primaveral.

El equilibrio de la composición y su finura en el tratamiento de la luz, da a este paisaje un cierto sentido de apacible perennidad (http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/la-torre-de-las-damas-en-la-alhambra-de-granada/).