Mostly landscape and cityscape paintings. For a tag cloud of the painters see bottom of the page. Because the tag cloud allows only 45 names, all the painters are are included in the category list at bottom of the page.

Cornelis Springer, Kasparus Karsen – Rijksmuseum SK-A-4870. Gezicht op Den Haag, vanaf de Delftse vaart in de 17e eeuw (1852)


Materials: oil on canvas. Dimensions: 200 x 340 cm. Inscriptions: signatuur en datum: C. Springer 1852; signatuur: K Karsen. Nr.: SK-A-4870. Source: www.rijksmuseum.nl/collectie/SK-A-4870/gezicht-op-den-haa…

Gezicht op Den Haag, vanaf de Delftse vaart in de zeventiende eeuw. Links loopt een weg langs het water waar een molen staat en enkele wandelaars lopen, op een brug staat een man met een hengel. Rechts op het water een trekschuit. Vervaardigd ter opluistering van de feesten gehouden op 27 mei 1852 bij de gelegenheid van de onthulling van het standbeeld van Rembrandt (http://www.rijksmuseum.nl/collectie/SK-A-4870/gezicht-op-den-haag-vanaf-de-delftse-vaart).

One response

  1. Michael

    I absolutely love this.

    May 15, 2012 at 2:16 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.