Mostly landscape and cityscape paintings. For a tag cloud of the painters see bottom of the page. Because the tag cloud allows only 45 names, all the painters are are included in the category list at bottom of the page.

Amsterdam Museum

Jacob van Ruisdael – Amsterdam Museum SA 56435. Gezicht op Amsterdam vanaf de Amsteldijk (c. 1670-1682)

Jacob van Ruisdael – Amsterdam Museum SA 56435. Title: Gezicht op Amsterdam vanaf de Amsteldijk. Date: c. 1670-1682. Materials: oil on canvas. Dimensions: 53.4 x 67.6 cm. Acquisition date: 2008. Nr.: SA 56435. Source: https://amdata.adlibhosting.com/api/wwwopac.ashx?server=images&command=getcontent&value=s_sa_56435_000.jpg&width=&height=. I have changed the light and contrast of the original photo.


Reinier Nooms – Amsterdam Museum SA 591. De Prinsengracht bij de Reesluis (c. 1663-1664)

Reinier Nooms – Amsterdam Museum SA 591. Title: De Prinsengracht bij de Reesluis. Date: c. 1663-1664. Materials: oil on canvas. Dimensions: 52 x 67 cm. Nr.: SA 591. Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SA_591-De_Prinsengracht_bij_de_Reesluis.jpg. I have changed the light and contrast of the original photo.


Jan ten Compe – Amsterdam MuseumSA 8757. Het Polderhuis aan de Boerenwetering (1735)

Jan ten Compe – Amsterdam MuseumSA 8757. Title: Het Polderhuis aan de Boerenwetering. Date: 1735. Materials: oil on panel. Dimensions: 44.5 x 64 cm. Nr.: SA 8757. Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SA_8757-Het_Polderhuis_aan_de_Boerenwetering-Het_Polderhuis_aan_de_Boerenwetering_gezien_vanaf_de_Mennonietensloot.jpg. I have changed the light and contrast of the original photo.


Willem van de Velde (II) – Amsterdam Museum SA 7421. De Gouden Leeuw op het IJ voor Amsterdam (1686)

Willem van de Velde (II) – Amsterdam Museum SA 7421. Title: De Gouden Leeuw op het IJ voor Amsterdam. Date: 1686. Materials: oil on canvas. Dimensions: 179.5 x 316 cm. Nr.: SA 7421. Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_IJ_at_Amsterdam_with_the_former_flagship_%27Gouden_Leeuw%27_(Willem_van_de_Velde_II).jpg. I have changed the light and contrast of the original photo.


George Hendrik Breitner – Amsterdam Museum SB 6344. De Dam (1898)

George Hendrik Breitner – Amsterdam Museum SB 6344. Title: De Dam. Date: 1898. Materials: oil on canvas. Dimensions: 146 x 181 cm. Inscriptions: G.H. Breitner. Nr.: inv. SB 6344. Source: http://mart-museum.ru/wp-content/uploads/2014/04/SB_6344.jpg?fdcafc. I have changed the light, contrast and colors of the original photo.

George Hendrik Breitner – Amsterdam Museum SB 6344. Title: De Dam. Date: 1898. Materials: oil on canvas. Dimensions: 146 x 181 cm. Inscriptions: G.H. Breitner. Nr.: inv. SB 6344. Source: http://mart-museum.ru/wp-content/uploads/2014/04/SB_6344.jpg?fdcafc. I have changed the light, contrast and colors of the original photo.


Gerrit Berckheyde – Amsterdam Museum SB 329. De Grimburgwal met het Oudezijdsherenlogement (c. 1665-1685)

Gerrit Berckheyde – Amsterdam Museum SB 329. Title: De Grimburgwal met het Oudezijdsherenlogement. Date: c. 1665-1685. Materials: oil on panel. Dimensions: 32.5 x 42.5 cm. Nr.: SB 329. Source: http://am.adlibhosting.com/amonline/advanced/Details/collect/39427. I have changed the light and contrast of the original photo.

Gerrit Berckheyde – Amsterdam Museum SB 329. Title: De Grimburgwal met het Oudezijdsherenlogement. Date: c. 1665-1685. Materials: oil on panel. Dimensions: 32.5 x 42.5 cm. Nr.: SB 329. Source: http://am.adlibhosting.com/amonline/advanced/Details/collect/39427. I have changed the light and contrast of the original photo.


Gerrit Berckheyde – Amsterdam Museum SA 7455. De Bloemmarkt (c. 1660-1680)

Gerrit Berckheyde – Amsterdam Museum SA 7455.  Title: De Bloemmarkt. Date: c. 1860-1880. Materials: oil on canvas. Dimensions: 45 x 61 cm. Acquisition date: 1854. Nr.: SA 7455. Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SA_7455-De_Bloemmarkt.jpg. I have changed the contrast and colors of the original photo.

Gerrit Berckheyde – Amsterdam Museum SA 7455. Title: De Bloemmarkt. Date: c. 1860-1880. Materials: oil on canvas. Dimensions: 45 x 61 cm. Acquisition date: 1854. Nr.: SA 7455. Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SA_7455-De_Bloemmarkt.jpg. I have changed the contrast and colors of the original photo.


Barend Cornelis Koekkoek – Amsterdam Museum SA 610. Een dorp en een oud gebouw in een boomrijk landschap aan een bevroren water (1845)

Koekkoek-Barend-Winterlandscape-Sun

Materials: oil on canvas. Dimensions: 70.5 x 94.5 cm. Nr.: SA 610. Source: http://artmight.com/albums/2011-02-07/art-upload-2/k/Koekkoek-Barend-Cornelis/Koekkoek-Barend-Winterlandscape-Sun.jpg.


Jan de Beijer – Amsterdam Museum SA 20797. De Haringpakkerstoren gezien vanaf het IJ (c. 1765-1770)

wwwopac

Materials: oil on panel. Dimensions: 45.5 x 61 cm. Nr.: SA 20797. http://am.adlibhosting.com/amonline/details/collect/38832. I have changed the light, contrast and colors of the original photo.


Jan ten Compe – Amsterdam Museum SA 562. De Munttoren gezien van het Singel(1751)

blozende-ets-voorpagina-2

Materials: oil on panel. Dimensions: 56 x 75.5 cm. Inscriptions: J.T. Compe f 1751. Nr.: inv.nr. SA 562. Source: http://www.de-blozende-ets.nl/image/index/blozende-ets-voorpagina-2.jpg. I have changed the contrast of the original photo.


Jan Ekels (I) – Amsterdam Museum SB 5731. De Westerhal en de Westerkerk (c. 1750 – 1780)

6696842435_c04bdec2b8_b

Materials: ? Dimensions: ? Nr.: SB 5731. Source: https://www.flickr.com/photos/geocoded_art7/6696842435/. I have changed the light and the contrast of the original photo.


Jan van der Heyden, Adriaen van de Velde – Amsterdam Museum SA 7332. De Dam (1668)

Materials: oil on panel. Dimensions: 68 x 55 cm. Inscriptions: “VHeyde: V en H als monogram”. Acquistion date: 1892. Nr.: SA 7332. Source: http://www.flickr.com/photos/apalca/3550260336. P.S. I have changed the light, contrast and colors of the original photo, which does not contain the upper part of the painting.


Jacob van Ruisdael – Amsterdam Museum SA 38217. Het Huis Kostverloren aan de Amstel/ A View of Kostverloren Castle (1660-1682)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 63 x 75.5 cm. Inscriptions: monogram linksonder: JR als monogram. Acquisition date: 1981. Nr.: SA 38217 Source: http://collectie.ahm.nl/advanced/detail.aspx?parentpriref=#

Origin: Mogelijk verzameling Antoni Bierens te Amsterdam, veiling 20 juli 1717; verzameling Sir Thomas Beauchamp Proctor, Langley Hall, Norfolk 1815; verzameling Sir Ivor Beauchmap Proctor; verzameling Sir Christopher Beauchamp Proctor; veiling Christie’s, London, 12 december 1980, nr. 108; aankoop bij kunsthandel Robert Noortman Gallery, Hulsberg/Londen, 1981

Afbeeldingen van bekende ruïnes komen vanaf het begin van de zeventiende eeuw regelmatig voor in prentreeksen, als plekken waar men kon genieten van het buitenleven. De ruïne was daarnaast een gangbaar thema in het werk van de italianisanten, die jaren na hun terugkeer in de Republiek Italiaanse landschappen bleven schilderen. De schilderachtigheid van de ruïne van het huis Kostverloren oefende grote aantrekkingskracht uit op kunstenaars, die het als dankbaar motief in hun werk hebben opgenomen. Kostverloren, ook wel Ruysschenstein genaamd, lag aan de bocht in de Amstel, ten zuiden van de uitspanning Het Kalfje. Volgens de overlevering is het gebouwd omstreeks 1500, mogelijk als uitbreiding van een reeds bestaande woontoren. Kostverloren zou zijn naam te danken hebben aan de steeds terugkerende kosten ter bestrijding van de verzakkingen in de drassige Amsteloever. Tussen 1659 en 1664 vond een gedeeltelijke sloop plaats, waarna het huis weer is opgetrokken. Begin 18de eeuw is het opnieuw grondig verbouwd. In 1822 werd het huis gesloopt. Vanaf het begin van de zeventiende eeuw is Kostverloren veelvuldig in beeld gebracht. Zo komt het huis voor op prenten van Simon Frisius en Claes Jansz Visscher en figureert het een aantal malen op tekeningen en etsen van Rembrandt. Het hoogtepunt in de iconografie van Kostverloren ligt in het derde kwart van de eeuw, toen Jacob van Ruisdael, Jan van Kessel en Meindert Hobbema het gebouw vanuit verschillende hoeken hebben geportretteerd. Sommige van deze tekeningen en de erop gebaseerde schilderijen geven het huis weer vóór de gedeeltelijke sloop van na 7 maart 1659. Dat is de eerst mogelijke datum waarop de toenmalige eigenaren, de vijf erfgenamen van Simon de Rijck (1565 – 1652), schepen en raad van Amsterdam, toestemming kunnen hebben gekregen voor de herbouw. De grootscheepse renovatie was waarschijnlijk noodzakelijk geworden omdat door intensieve molenbemaling het grondwaterpeil van de aangrenzende Middelpolder was gezakt, waardoor de paalfundering van Kostverloren, aan de lucht was blootgesteld. In het request van de eigenaren is daarom sprake van het voornemen om de fundering anderhalve voet te verlagen. Een andere groep tekeningen en schilderijen laat Kostverloren zien na aanvang van de sloopwerkzaamheden en vóór de herbouw. Tot deze groep behoort ons schilderij. Het uitzicht op het onttakelde gebouw is vanuit het zuidwesten. Gezien vanaf het standpunt van de toeschouwer ligt de Amstel voorbij het huis en stroomt ongeveer parallel aan het beeldvlak. Tegen de toren is een ladder geplaatst, een te mager aanknopingspunt om de voorstelling te kunnen interpreteren als de eerste fase van de reconstructie van Kostverloren. Hooguit voeren de twee heren naast de ladder een inspectie uit en bespreken zij de voortgang van het project. Het schilderij laat evenwel geen twijfel bestaan over de stand van zaken. De palen waarop de bakstenen onderbouw rust, steken namelijk nog steeds enkele decimeters boven het water uit: de belangrijkste oorzaak van de problemen. Dit houdt in dat er eerst nog flink gesloopt zal moeten worden voordat men aan de herbouw zal kunnen beginnen. De twee werklieden in de buurt van de toren, van wie er een juist een balk afvoert, zullen dan ook slopers zijn. Het bruggetje links is wellicht een noodbrug ten behoeve van de werkzaamheden. De reguliere ophaalbrug wordt door de toren aan het zicht onttrokken. De drie baders rechts zijn misschien werklui die zich verfrissen tijdens een zware dag. Een andere weergave van de ruïne door Ruisdael toont Kostverloren vanuit het zuiden; hiervan bestaat zowel een schilderij als een uitgewerkte tekening. Dezelfde compositie komt tevens voor bij Hobbema en Van Kessel, van wie de laatste zijn gezicht op Kostverloren in 1664 dateerde. Dit jaartal kan zeer goed op ons schilderij van toepassing zijn, aangezien het huis in een vergelijkbare onttakelde toestand is weergegeven. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat de drie kunstenaars er in of kort vóór 1664 gezamenlijk op uit zijn getrokken om het gebouw in ruïneuze toestand vast te leggen. Niets wijst erop dat Ruisdael zijn Ruïne van Huis Kostverloren in opdracht heeft geschilderd. De eigenaars van het landgoed zullen eerder interesse hebben gehad in een gezicht op Kostverloren ná de reconstructie. De ruïneuze toestand van de buitenplaats heeft sommige auteurs ertoe gebracht om in het werk een moralistische lading te vermoeden. Zo is gespeculeerd over een verwijzing naar de ijdelheid van de menselijke activiteit, in dit geval de zinloosheid van het bouwen op een te slappe oever. Daar kan tegenin worden gebracht dat de tamelijk natuurgetrouwe portrettering van Kostverloren minder uitnodigt tot het zoeken naar verborgen betekenissen dan de latere ruïne-voorstellingen van de Joodse begraafplaats te Ouderkerk, luttele mijlen gelegen ten zuiden van Huis Kostverloren, waarbij de werkelijkheid aanzienlijk is gedramatiseerd. Overigens heeft Ruisdael ook vóór 1664 enkele bestaande ruïnes geschilderd, die qua plaatsing in de compositie te vergelijken zijn met het monumentale Kostverloren en evenmin nopen tot vergaande interpretaties. Lang nadat Ruisdael zijn schilderij maakte, nam Abraham Rademaker (1675 – 1735) de compositie over in een prent uit 1725, getiteld: ‘Kostverloren in zyn Ruwine’ (http://collectie.ahm.nl/advanced/detail.aspx?parentpriref=#).