Mostly landscape and cityscape paintings. For a tag cloud of the painters see bottom of the page. Because the tag cloud allows only 45 names, all the painters are are included in the category list at bottom of the page.

Adam Pijnacker

Adam Pijnacker – private collection? Zuidelijk landschap met kooplieden en reizgers bij een aanlegplaats (1635 – 1673)

Materials: oil on panel. Dimensions: 33 x 46 cm. Inscr.: rechtsonder: A. Pynacker
signatuur mogelijk latere toevoeging (M. de Kinkelder). Recent auction: Lempertz, Keulen, 2000-11-25, lotnr. 1227. RKD 71779. Sursa: http://www.flickr.com/photos/gijsvanderwal/5141818815.


Adam Pijnacker – Rijksmuseum SK-A-323. Italiaans landschap met tempeltje/Italian landscape with ancient tempietto (c. 1649 – c. 1673)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 69.5 x 60 cm. Acquisition date: 1870. Nr.: SK-A-323. Sursa: http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/previous:next/&p=1&i=2&o=2&st=Pijnacker%2C+Adam&sc=%28cql.serverChoice+all+%22Pijnacker+Adam%22%29+AND+%28isPartOf+any+%22RIJK01%22+%29

Italiaans landschap met links een tempeltje op een kleine heuvel aan de waterkant. Rechts een rivier waar herders met hun vee rusten (http://www.rijksmuseum.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=SK-A-323&lang=en).