Mostly landscape and cityscape paintings. For a tag cloud of the painters see bottom of the page. Because the tag cloud allows only 45 names, all the painters are are included in the category list at bottom of the page.

Posts tagged “Pieter Saenredam

Pieter Saenredam – private collection. The Town Hall of Haarlem, with the Entry of Prince Maurits to Replace the Town Government, 1618 (c. 1630)

The_Town_Hall_of_Haarlem_with_Prince_Maurits_Replacing_the_Town_Government

Materials: oil on panel. Dimensions: 38.5 x 49.5 cm. Source: http://www.sightswithin.com/Pieter.Jansz.Saenredam/The_Town_Hall_of_Haarlem_with_Prince_Maurits_Replacing_the_Town_Government.jpg. I have changed the light, contrast and colors of the original photo.


Pieter Saenredam – Museum Bojimans Van Beuningen 1765. Gezicht op de Mariaplaats en de Mariakerk te Utrecht (1662)

Materials: oil on panel. Dimensions: 109.5 x 139.5 cm. Aquisition date: 1872. Source: http://collectie.boijmans.nl/nl/work/1765%20(OK)

Op dit stadsgezicht van Utrecht zijn in het midden de Domtoren, links de toren van de Buurkerk en rechts de Mariakerk te zien. Door de uitvoerige documentatie van Pieter Saenredam op zijn tekeningen, constructietekeningen en schilderijen kunnen we de ontstaansgeschiedenis van zijn werken goed volgen. Zo heeft hij de voorstudie voor dit schilderij in 1636 in Utrecht gemaakt. Het paneel is echter 1662 gedateerd, dat is dus 26 jaar nadat hij de tekening maakte (http://collectie.boijmans.nl/nl/work/1765%20(OK)).


Pieter Saenredam – Rijksmuseum SK-C-1409. Het oude stadhuis te Amsterdam (1657)

Materials: oil on panel. Dimensions: 65.5 x 84.5 cm. Inscriptions: Pieter Saenredam heeft dit eerst naer ‘t Leeven Geteeckent, met al sijn Coleuren int Jaer 1641. En dit geschildert int jaer 1657. Dit is het oude Raethuijs der stadt Amsterdam, welck afbrande int jaer 1657 den 7 julij, in 3 uren tot sonder. . . Litt. : G. Schwartz & M. J. Bok: Pieter Saenredam. The painter and his time. Maarssen, 1990; W. F. H. Oldewelt: Amsterdams oudste raadhuis, in: Jaarboek Amstelodamum 28 (1931) p. 23; R. E. Kistemaker: Het middeleeuwse stadhuis, in: Ons Amsterdam 40, nr. 9 (1988), p. 200; Splitberger: Vijfde Kunstboek, cat. nr. 263; P. T. A. Swillens: Pieter Janszoon Saenredam, schilder van Haarlem, 1597-1665, in: De Spieghel, Amsterdam, 1935. Acquisition date: 1950. Nr.: SK-C-1409. Source: http://www.rijksmuseum.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=SK-C-1409&lang=en; http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/NCRD01:045553513/

Gezicht op het oude stadhuis aan de Dam te Amsterdam. In de galerij van de vierschaar en voor het gebouw enkele personen. Rechts enkele winkeltjes (http://www.rijksmuseum.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=SK-C-1409&lang=en).


Pieter Saenredam – Museo Thyssen Bonrnemisza 362 (1979.27). The West Façade of the Church of Saint Mary in Utrecht (1662)

Materials: oil on panel. Dimenisons: 65.1 x 51.2 cm. Nr. INV. Nr. 362 (1979.27). Source: http://www.museothyssen.org/en/thyssen/ficha_obra/202

This superb panel is illustrative of the innovative approach adopted by the Dutch artist Pieter Jansz Saenredam, who was the first architecture painter to represent existing buildings using a peculiar new working method. First, he would take measurements and make sketches of buildings on site; these would then be used to produce detailed construction drawings in the studio. Finally, after several years, he would complete the oil paintings, transferring his delicate drawings to the appropriate support. In this way Saenredam sought to create impeccable portraits of buildings, though his quest for perfection occasionally led him to modify reality. The solid, monumental quality of his work is conveyed through simple, bright architectural settings and the use of a palette of pale colours for lighting purposes (http://www.museothyssen.org/en/thyssen/ficha_obra/202).


Pieter Saenredam – Mauritshuis 0974. De Mariaplaats met de Mariakerk te Utrecht (1659)

Materials: oil on panel. Dimensions: 44 x 63 cm. Nr. 0974. Sursa: http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/MAU01:0974

Saenredam geeft hier een nauwkeurig beeld van de Utrechtse Mariakerk. Deze oude kerk, waarvan de bouw al omstreeks 1085 was begonnen, was in de 17de eeuw sterk in verval geraakt. Her en der groeit het onkruid op de dakranden. De kerk werd niet meer voor de eredienst gebruikt. Vanaf 1619 gebruikte het Bijlhouwers-gilde een deel van het gebouw zelfs om er zijn meubels uit te stallen. Het reclamebord boven de ingang (linksonder) geeft een impressie van de toonzaal. In de loop der tijd werd de kerk stukje bij beetje gesloopt en in 1844 werden het restant – het koor – met de grond gelijkgemaakt.
De voorstellingen van Saenredam onderscheiden zich door een grote helderheid, precisie en harmonie. Bij dit schilderij wordt dat nog versterkt door de vredige stilte op de Mariaplaats. Het kon daar veel drukker zijn, vooral tijdens de markten die er regelmatig werden gehouden. Maar bij Saenredam zijn de luiken van de stalletjes (rechts van de ingang) gesloten.

Saenredam voltooide het schilderij op 20 november 1659. Dat schreef hij middenvoor op de rand van het afdakje. Toch betekent dat niet dat we hier de situatie van dat moment zien. Als uitgangspunt voor het schilderij gebruikte hij namelijk een tekening die hij al 23 jaar eerder ter plekke had gemaakt.
Saenredam woonde en werkte in Haarlem, maar was in 1632 twintig weken lang in Utrecht, waar hij verschillende tekeningen maakte van kerken, vooral van de Mariakerk. Deze gedetailleerde studies gebruikte hij nog jaren later als uitgangspunt voor zijn schilderijen.

De tekening die als voorbeeld diende voor dit schilderij met de datum 20 november 1659 draagt de dagtekening 12 juli 1636. Dat verklaart waarom we op het schilderij geen herfstachtig weer zien, maar een wolkenloze hemel en korte schaduwen van een hoogstaande zon(http://www.mauritshuis.nl/index.aspx?FilterId=974&ChapterId=1163&ContentId=14602).