Mostly landscape and cityscape paintings. For a tag cloud of the painters see bottom of the page. Because the tag cloud allows only 45 names, all the painters are are included in the category list at bottom of the page.

Christoffer Wilhelm Eckersberg

Christoffer Wilhelm Eckersberg – Statens Museum for Kunst KMS608. The Russian Ship of the Line “Asow” and a Frigate at Anchor near Elsinore (1828)

Christoffer Wilhelm Eckersberg – Statens Museum for Kunst KMS608. Title: The Russian Ship of the Line “Asow” and a Frigate at Anchor near Elsinore. Date: 1828. Materials: oil on canvas. Dimensions: 77 x 64.5 cm.. Nr.: KMS608. Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:C.W._Eckersberg_-_The_Russian_Ship_of_the_Line_%22Asow%22_and_a_Frigate_at_Anchor_in_the_Roads_of_Elsinore_-_Google_Art_Project.jpg. I have changed the light and contrast of the original photo.


Christoffer Wilhelm Eckersberg – The National Gallery of Art 2004.75.1. View of the Cloaca Maxima, Rome (1814)

Christoffer Wilhelm Eckersberg – The National Gallery of Art 2004.75.1. Title: View of the Cloaca Maxima, Rome. Date: 1814. Materials: oil on canvas. Dimensions: 31.8 x 47.4 cm.. Nr.: 2004.75.1. Source: https://www.nga.gov/collection/art-object-page.125227.html. I have changed the light and contrast of the original photo.


Christoffer Wilhelm Eckersberg – Statens Museum for Kunst KMS124. Udsigt ved Pont Royal fra Quai Voltaire i Paris (1812)

Christoffer Wilhelm Eckersberg - Statens Museum for Kunst KMS124. Title: Udsigt ved Pont Royal fra Quai Voltaire i Paris. Date: 1812. Materials: oil on canvas. Dimensions: 55.5 x 71 cm. Acquisition date: 1899. Nr.: KMS124. Source: http://img.over-blog-kiwi.com/0/85/88/28/20160708/ob_e5ed31_6-pont-royal-smk.jpg. I have modified the light and constast of the original foto.

Christoffer Wilhelm Eckersberg – Statens Museum for Kunst KMS124. Title: Udsigt ved Pont Royal fra Quai Voltaire i Paris. Date: 1812. Materials: oil on canvas. Dimensions: 55.5 x 71 cm. Acquisition date: 1899. Nr.: KMS124. Source: http://img.over-blog-kiwi.com/0/85/88/28/20160708/ob_e5ed31_6-pont-royal-smk.jpg. I have modified the light and constast of the original foto.


Christoffer Wilhelm Eckersberg – Statens Museum for Kunst KMS1346. Udsigt over Tiberen fra Trastevere uden for Ospedale di S. Spirito. I baggrunden Castel S. Angelo og Ponte S. Angelo (1815-1816)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 28.5 x 44 cm. Acquisition date: 1889. Nr.: KMS1346.. Source: http://soeg.smk.dk/Vark.asp?Type=Udvidet&ObjectId=4907


Christoffer Wilhelm Eckersberg – Statens Museum for Kunst KMS7383. Porta Angelica og en del af Vatikanet (1813)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 31.7 x 41.3 cm. Inscriptions: på bagsiden, C. V. Eckersberg Rom 1814 (Ikke egenhændig). Acquisition date: 1986. Nr.: KMS7383. Source: http://dww.no-ip.org/pictures/Eckersberg/Pict%5CEckersberg,%20Christoffer%. 20Wilhelm%20Rome,%20Porta%20Angelica%20and%20Part%20of%20the%20Vatican%201813%20Cph%20][.jpg. P.S. I have changed the contrast of the original photo.


Christoffer Wilhelm Eckersberg – Statens Museum for Kunst KMS1310.Parti i Villa Borgheses have (1814)

Title: Parti i Villa Borgheses have. Date: 1814. Materials: oil on canvas. Dimensions: 28 x 32.5 cm. Acquisition date: 1888. Nr.: KMS1310. Source: http://soeg.smk.dk/Vark.asp?Objectid=4905


Christoffer Wilhelm Eckersberg – Statens Museum for Kunst KMS3123. Udsigt gennem tre buer i Colosseums tredje stokværk (1815)

KMS3123

Materials: oil on canvas. Dimensions: 32 x 49.5 cm. Acquisition date: 1911. Nr.: KMS3123. Source: http://soeg.smk.dk/Vark.asp?Type=Udvidet&ObjectId=4938. P.S. I have changed the light, contrast and colors of the original photo.

Eckersberg udførte ifølge notitser i sine breve og sin dagbog en række malerier i Colosseum i 1815-16. Maleriet er formodentlig udført i 1815 i umiddelbar forlængelse af kompositionstegningen (KKS2001-1), der efter al sandsynlighed er udført dette år.

Relaterede værker: Udsigt gennem tre af de nordvestlige buer i Colosseums tredje stokværk
Note til motiv og relaterede værker: Eckersberg har givet en indgående beskrivelse af motivet og omtalt de enkelte bygninger i kataloget til Kunstforeningens udstilling i 1828 (kat.nr. 157; citeret i ‘Dansk Guldalder’ 1994). Maleren har stykket baggrundens udsigt sammen af tre udsigter: Når han stod foran den midterste bue, kunne han kun se bagrundsmotivet i den midterste bue. For at se de andre udsigter, måtte han gå henholdsvis to skridt til venstre og fem til højre (jf. Kasper Monrad, “Udsigt gennem tre buer” i udstillingskataloget ‘Under samme himmel’, Thorvaldsens Museum, København 2000, s. 13).
Andre relaterede værker: Kompositionstegning, 32 x 49 cm, Bruun Rasmussens auktion nr. 688, 4. dec. 2000, kat.nr. 1438 (afb. i farver); efter auktionen erhvervet af KKS (KKS2001-1)
Topografisk motiv: Italien Roma

Erhvervelse
Proveniens: Solgt 1854 på Eckersbergs auktion til Professor Bagge (kat.nr.17). Hr. Etatsraad Bagges dødsbo (1895). Solgt 1911 af O. Bagge til Statens Museum for Kunst(http://soeg.smk.dk/Vark.asp?Type=Udvidet&ObjectId=4938).


Christoffer Wilhelm Eckersberg – Statens Museum for Kunst KMS2093. View of the Tiber near Ponte Rotto. In the background Aventin with the Churches S. Sabina and S. Maria del Priorato (1813-1816)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 44 x 28 cm. Aquisition date: 1909. Nr.: KMS2093. Source: http://soeg.smk.dk/Vark.asp?Type=Udvidet&ObjectId=4936


Christoffer Wilhelm Eckersberg – Statens Museum for Kunst KMS1621. Marmortrappen, som fører op til kirken Santa Maria in Aracoeli i Rom (Date: 1814/1816)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 32.5 x 36.5 cm. Nr.: KMS1621. Aquisition date: 1898. Source: http://soeg.smk.dk/Vark.asp?Type=Udvidet&ObjectId=4912

Maleriet er udført efter, at Eckersberg i 1814 begyndte at male ude i det frie (se Hornung & Monrad, C. W. Eckersberg. Kbh 2005).

Proveniens: Til salg 1854 på Eckersbergs auktion (kat.nr.11), men ikke solgt. Senere erhveret af Kunstforeningen. Bortloddet 4 februar 1858 til maleren C.F. Aagaard i Kunstforeningen. Købt af denne af Eckersbergs arvinger. Købt 1898 til Statens Museum af Kunsthandler Foltmar (http://soeg.smk.dk/Vark.asp?Type=Udvidet&ObjectId=4912).


Christoffer Wilhelm Eckersberg – Thorvaldsens Museum B405. Det indre af Colosseum i Rom (1813-1816)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 32 x 25.5 cm. Source: http://www.koldinghus.dk/Files/Billeder/Udstillinger/2008/Ruiner/EckersbergColosseum1813-17.jpg

Som mange europæiske kunstnere igennem tiderne rejste den danske maler C. W. Eckersberg i 1813 til Rom for at studere byens berømte kunstværker og bygninger. Ligesom mange i dag valfarter til Rom for at opleve bygningsværker som Colosseum, var det antikke amfiteater også et populært motiv på Eckersbergs tid. I romertiden blev her opført gladiatorkampe og kampe med vilde dyr.

Flere kristne elementer i maleriet, såsom et kristent kors, to altre samt en knælende, bedende person, viser Colosseums senere funktion. Den katolsk-kristne pave havde i 1744 fredet Colosseum og indviet det til minde om de tidlige kristne, der havde lidt døden under kampene i amfiteateret.

Eckersbergs maleri viser Colosseum på en utraditionel måde. Frem for at skildre Colosseums ydre i sin storhed og helhed, som kunstnere i tidligere tider ville have gjort det, har han kun malet et udsnit af bygningens indre. Den danske maler skildrede flere af Roms bygninger fra utraditionelle vinkler. Det er med til at give hans malerier et mere virkelighedsnært udtryk.

Det virkelighedsnære udtryk skyldes også, at Eckersberg i Rom fulgte en international trend. Som så mange andre kunstnere begyndte han her at male sine billeder i det fri og direkte foran motivet. Han både påbegyndte og afsluttede sine malerier på stedet frem for at male dem færdige hjemme i atelieret, som han havde lært på kunstakademiet.

Maleriet bærer netop præg af, at Eckersberg har malet det direkte foran motivet og har iagttaget stedet meget nøjagtigt. Alt er malet med stor præcision i farver, former og linjer. Han har særligt gjort noget ud af at fange det karakteristiske sydlandske lys og skyggeeffekterne på den støvede jord.

Metoden med at male i det fri og i en virkelighedstro stil med klare farver og naturligt lys introducerede Eckersberg senere i det danske guldaldermaleri . Han blev professor og underviser på Det Kgl. Danske Kunstakademi i København og fik derfor en stor indflydelse på en yngre generation af danske malere (http://tilbygningen.dk/arkivet/artikel/238).


Christoffer Wilhelm Eckersberg – London National Gallery NG6543. View of the Forum in Rome (1814)

Materials: oil on canvas. DImensions: 32 x 41 cm. Nr.: NG6543. Bought, 1992. Source: http://www.flickr.com/photos/gandalfsgallery/5608797649/in/photostream

This is one of the most famous views in Rome, looking along the Forum towards the Palazzo dei Senatorio on the Capitol. The three surviving columns of the Temple of Castor and Pollux frame the composition on the left; in the middle distance are the remains of the Temples of Saturn and Vespasian. In 1814 the Forum was still used as a field for grazing cattle and many prominent monuments (such as the Arch of Septimius Severus on the right) had yet to be fully excavated.

A detailed drawing by Eckersberg dated 8 June 1814 (Copenhagen, Hirschsprung Collection) corresponds to the view in this painting (http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/christoffer-wilhelm-eckersberg-view-of-the-forum-in-rome).