Mostly landscape and cityscape paintings. For a tag cloud of the painters see bottom of the page. Because the tag cloud allows only 45 names, all the painters are are included in the category list at bottom of the page.

Archive for June, 2011

Adam Pijnacker – Rijksmuseum SK-A-323. Italiaans landschap met tempeltje/Italian landscape with ancient tempietto (c. 1649 – c. 1673)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 69.5 x 60 cm. Acquisition date: 1870. Nr.: SK-A-323. Sursa: http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/previous:next/&p=1&i=2&o=2&st=Pijnacker%2C+Adam&sc=%28cql.serverChoice+all+%22Pijnacker+Adam%22%29+AND+%28isPartOf+any+%22RIJK01%22+%29

Italiaans landschap met links een tempeltje op een kleine heuvel aan de waterkant. Rechts een rivier waar herders met hun vee rusten (http://www.rijksmuseum.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=SK-A-323&lang=en).


Meindert Hobbema – Museo Thyssen Bornemisza 1930.31. Woodland Pond (ca. 1660-1663)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 68.9 x 90.2 cm. Nr.: INV. Nr. 187 (1930.31). Sursa: http://www.museothyssen.org/img/obras_descarga/1930.31.jpg

Following his move to Amsterdam in 1660, Jacob van Ruisdael stated that Hobbema had lived with him and served him for various years. This period has been understood as Hobbema’s term of apprenticeship and his contact with Van Ruisdael influenced his style. In addition to this information, further data indicates that the two artists were associated and were friends, for example, the fact that Van Ruisdael was a witness to Hobbema’s marriage to Eeltje Pieters Vinck in 1668. Hobbema’s subject matter is less extensive than Van Ruisdael’s and he focused to a greater extent on woodland scenes, which he repeated with numerous variants. His landscapes lack the depth and spirit of Van Ruisdael’s but they deploy a lively chromatic range of greens, browns and greys used to illuminate a positive vision of nature constructed with delicate forms. For these reasons Hobbema was one of the most highly appreciated landscape painters in the late 19th century and his works achieved high prices on the art market.
Woodland Pond has been dated to the period when the artist was most dependent on Van Ruisdael’s models and in fact, as Nieuwenhuys revealed, this composition is derived from a print by the latter entitled Marshy Woodland with Travellers on the Bank, also known as The Travellers. As with the present canvas, in the print Van Ruisdael included a massive trees with twisted trunk and branches, some of them dead, and with its roots out of the water, and another slanting tree on the right bank with its branches brushing the water. Despite the compositional parallels, Hobbema presented a less oppressive and dramatic vision of the wood by opening up the composition in the centre and thus allowing for a view into a brightly lit clearing in the background. Other differences between the two artists’ approach included the right bank in which Hobbema here omits the stones, tall grass and piles of leaves in the foreground in order to create a more human, less aggressive mood. This area of the painting is used by Hobbema to depict a narrow, winding path with walkers positioned along its course. They located in a clearing in the middle distance, in the foreground and beside the trees in the middle-ground, all included with the intention of guiding the spectator’s gaze into the pictorial space.
There is another larger version of this canvas in the National Gallery of Victoria, Melbourne, signed and dated 1662, which reveals slight differences with respect to the present painting. Both Van Ruisdael’s print and the Melbourne canvas have been used to date the present work, which Gaskell placed in the early 1660s. That author also bore in mind the adaptations that Hobbema made of Van Ruisdael’s compositions, as well as the treatment of light and the manner of opening up spaces within the wood, which according to Gaskell are all characteristic of this period.
Mar Borobia (http://www.museothyssen.org/en/thyssen/ficha_obra/309)


Meindert Hobbema – Brooklyn Museum 56.159. Hamlet in the Wood (1660-1665)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 38 1/4 x 51 5/8 in. (97.2 x 131.1 cm) Frame: 50 x 63 x 5 in. (127 x 160 x 12.7 cm). Inscriptions: Signed lower left: “M. Hobbema”. Gift of Horace O. Havemeyer. Nr. Accession Number: 56.159. Source: http://www.archive.org/details/brooklynmuseum-o72403-hamlet-in-the-wood


Jan van der Heyden, Adriaen van de Velde – Rijksmuseum SK-C-143. De Sankt Severin te Keulen opgenomen in een gefantaseerd stadsbeeld/The church of St. Severin in Cologne in a fictive setting (1660-1672)

Materials: oil on panel. Dimensions: 49 x 65 cm. Inscriptions: signatuur rechtsonder: I. v.d. Heyde. Nr. SK-C-143. Source: http://www.rijksmuseum.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=SK-C-143&lang=en

De Sankt Severin te Keulen opgenomen in een gefantaseerd stadsbeeld. Gezicht op een plein net buiten de stadsmuren. In het midden de stadspoort. Midden onderaan geeft een heer een aalmoes aan een bedelende vrouw


Jacob van Ruisdael – Rijksmuseum SK-A-347. Bentheim Castle (after 1650)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 68 x 54 cm. Inscriptions: signatuur rechtsonder: JVRuisdael. Nr.: SK-A-347. Acquisition date: 1810. Source: http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/RIJK01:SK-A-347/&p=1&i=11&st=ruisdael&sc=%28ruisdael%29/&wst=ruisdael.

On top of a hill stands Bentheim Castle. In the shade a shepherd is walking with his flock. Further up, at the foot of the hill, in the light of the setting sun, a couple of people are standing on a track that appears to run into the river rushing along through rocks and dead trees in the foreground of the painting. The situation in the painting does not completely correspond with reality. In real life the castle is much less imposing. Though Van Ruisdael must have seen the castle during a trip he made with his friend the painter Claes Berchem. Van Ruisdael signed the painting on the right on a rock (http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/SK-A-347?lang=en).


Pieter Saenredam – Mauritshuis 0974. De Mariaplaats met de Mariakerk te Utrecht (1659)

Materials: oil on panel. Dimensions: 44 x 63 cm. Nr. 0974. Sursa: http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/MAU01:0974

Saenredam geeft hier een nauwkeurig beeld van de Utrechtse Mariakerk. Deze oude kerk, waarvan de bouw al omstreeks 1085 was begonnen, was in de 17de eeuw sterk in verval geraakt. Her en der groeit het onkruid op de dakranden. De kerk werd niet meer voor de eredienst gebruikt. Vanaf 1619 gebruikte het Bijlhouwers-gilde een deel van het gebouw zelfs om er zijn meubels uit te stallen. Het reclamebord boven de ingang (linksonder) geeft een impressie van de toonzaal. In de loop der tijd werd de kerk stukje bij beetje gesloopt en in 1844 werden het restant – het koor – met de grond gelijkgemaakt.
De voorstellingen van Saenredam onderscheiden zich door een grote helderheid, precisie en harmonie. Bij dit schilderij wordt dat nog versterkt door de vredige stilte op de Mariaplaats. Het kon daar veel drukker zijn, vooral tijdens de markten die er regelmatig werden gehouden. Maar bij Saenredam zijn de luiken van de stalletjes (rechts van de ingang) gesloten.

Saenredam voltooide het schilderij op 20 november 1659. Dat schreef hij middenvoor op de rand van het afdakje. Toch betekent dat niet dat we hier de situatie van dat moment zien. Als uitgangspunt voor het schilderij gebruikte hij namelijk een tekening die hij al 23 jaar eerder ter plekke had gemaakt.
Saenredam woonde en werkte in Haarlem, maar was in 1632 twintig weken lang in Utrecht, waar hij verschillende tekeningen maakte van kerken, vooral van de Mariakerk. Deze gedetailleerde studies gebruikte hij nog jaren later als uitgangspunt voor zijn schilderijen.

De tekening die als voorbeeld diende voor dit schilderij met de datum 20 november 1659 draagt de dagtekening 12 juli 1636. Dat verklaart waarom we op het schilderij geen herfstachtig weer zien, maar een wolkenloze hemel en korte schaduwen van een hoogstaande zon(http://www.mauritshuis.nl/index.aspx?FilterId=974&ChapterId=1163&ContentId=14602).


Jacob van Ruisdael – Rijksmuseum SK-C-211. De molen bij Wijk bij Duurstede (1670)

Materials: oil on canvas. Dimensions: 83 x 101 cm. Inscriptions: signatuur rechtsonder: Ruisdael. Acquisition date: 1885-06-30. Sursa: http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/RIJK01:SK-C-211/&p=1&i=4&st=ruisdael&sc=%28ruisdael%

De molen bij Wijk bij Duurstede. Links de rivier de Lek met een bootje, rechts de molen nabij de oever. In de verte de torens van kasteel Duurstede, rechts de toren van de Sint-Janskerk. Langs de oever lopen enkele vrouwen (http://www.rijksmuseum.nl/collectie/zoeken/asset.jsp?id=SK-C-211&lang=en).


Meindert Hobbema – Mauritshuis 0899. Landscape near Deventer/Landschap bij Deventer (c.1662-1663).

Materials: paneel/olieverf op paneel. Dimensions: 55 x 69.5 cm. Nr. 0899.Sursa: http://www.mauritshuis.nl/index.aspx?Contentid=19050&Chapterid=1104&Filterid=974


Jacob van Ruisdael – Private collection, Norfolk. The Castle at Bentheim (1651)

Materials: Oil on canvas. Dimensions: 97,7 x 81,3. Inscription: JvRuisdael/1651. RKD 50234. Sursa: http://www.mauritshuis.nl/Sites/Bentheim/01_Bentheim_groot.jpg


Meindert Hobbema – Mauritshuis 1061. Vakwerkhuizen onder bomen (c. 1665)

Materials: olieverf op paneel. Dimensions: 53 x 71 cm. Provenance: Art dealer Robert Noortman, Maastricht 1980. Nr.: 1061. Source: http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/MAU01:1061/